Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Licitatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Organizare Licitatie Publica Strigare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 May 2023
ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. SNN SA-BUCURESTI prin Sucursala CNE.Cernavoda, localitatea Cernavoda, str.Medgidiei, nr.2, jud.Constanta, Nr.Reg.Comert: J13/3442/2007, numar de inregistrare fiscala:22554619, organizeaza la sediul Sucursalei CNE.Cernavoda, Pavilion#0, in data de 04.10.2021 orele 10.00, LICITATIE PUBLICA cu STRIGARE pentru VANZAREA de DESEURI INDUSTRIALE DIVERSE, pentru urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:17 04 11/Deseu cablu de aluminu (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/13,000;17 04 11/Deseu cablu de cupru (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/20,000;17 04 02/Deseu de aluminu brut/kg/3,500;17 04 01/Deseu de cupru brut/kg/3,000;17 04 05/Deseu de fier vechi/to/2,000;17 04 05/Deseu inox/kg/20,000;16 06 01*/Deseu acumulatori si baterii industriale de plumb/kg/20,000;17 02 01/Deseu de lemn/kg/50,000;17 04 01/Deseu de bronz/kg/500;20 01 39/Deseu de plastic/kg/5,000. La licitatie pot participa persoane juridice. Documentatia de licitatie poate fi ridicata de la casieria Sucursalei CNE.Cernavoda sau se poate transmite on-line dupa achitarea in numerar/virament bancar a sumei de:50.lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea optiunii fara TVA si se achita cu ordin de plata in contul:nr.RO63RNCB0116049718520008 deschis la:B.C.R.Cernavoda. Inscrierile se pot face la sediul societatii pana la data 01.10.2021 orele 15.00 prin depunerea documentelor solicitate pentru participare la licitatie si a celor care atesta plata garantiei de participare. Detalii suplimentare se pot obtine la sediul Sucursalei.CNE:pentru vizualizare si detalii tehnice la tel.nr.0721/283.408 sau:0241/801.733, iar pentru detalii privind conditiile de participare la tel.:0241/802.110 sau:0721/283.405. In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in datele de:18.10.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:15.10.2021 orele 15.00, respectiv:08.11.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:05.11.2021 orele 15.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
B.E.J. Petre Cristian, cu sediul in Bucuresti, str. Vanatori, nr. 5-7-9-11, ap. 03, Sect. 5, anunta vanzarea la licitatie publica in data de 18.05.2023, ora-15:00, in dosarul 62/2014, ce va avea loc la sediul biroului, a terenului intravilan neimprejmuit in suprafata de 458 mp si cota indiviza de 1/6 din teren in suprafata de 598 mp, categora de folosinta drum acces, situat in 1 Decembrie -077005, Jud.Ilfov. Pretul de pornire al licitatiei este de 97.000,00 LEI, reprezentand 100% din pretul la care a fost evaluat. Ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire al licitatiei, iar dovada consemnarii, in original, impreuna cu oferta de cumparare scrisa, va fi depusa la executorul judecatoresc. Informatii la telefon: 031.409.55.00

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA -
GORON VASILE, in calitate de lichidator
provizoriu al debitoarei LRP SWEET
S.R.L. - in faliment, in bankruptcy, en
faillite, anunta ca termenul depunerea
a declaratiilor de creanta este de
12.05.2023. Orice creditor, care a fost
sau nu notificat, poate depune declaratia
de creanta, pana la aceasta data la
Registratura Tribunalului Timis

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
LICHIDATORUL judiciar al DAN SERV
TRADING 96 SRL -societate in faliment-
dosar 3700/3/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru vanzarea bunurilor mobile
proprietatea debitoarei, in valoare totala
de 2.033 lei (exclusiv TVA). Licitatia va
avea loc in data de 11 mai 2023 incepand
cu ora 13.00 la sediul lichidatorului
judiciar, de unde va fi achizitionat si
caietul de sarcini incepand cu data de
08 mai 2023. In caz de neadjudecare
licitatia se va repeta in fiecare zi de luni
si joi in acelasi loc si la aceeasi ora.
Informatii suplimentare se pot obtine la
tel. 0722.638.643.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 05 May 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
HALIC LAURA MARIANA
in calitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII
S.C. FLATLOCK S.R.L.
cu sediul in loc. Arad, str. Poetului nr. 1/2, Hala 3 Jud. Arad, CUI: 28909672, J2/886/2011, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014 prin incheierea civila nr. 113 din data de 03.05.2023 de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1355/108/2023. Termenul limitã pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 16.06.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 26.06.2023.
Informatii suplimentare la tel. 0724517921, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar situat in Arad, str. GHE. Lazar, nr. 16, ap. 2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
ANUNT PENTRU iNCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA. 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta:Municipiul Ramnicu Valcea, General Praporgescu, nr.14, Ramnicu Valcea, jud.Valcea, tel.0250731016, fax.0250731843, email:primaria@primariavl.ro. 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii:luciul de apa al Lacului Ostroveni, proprietatea publica a municipiului, in suprafata de 27,71 ha, situat in Municipiul Ramnicu Valcea, zona Ostroveni, inscris in Cartea Funciara a municipiului nr.48074, pentru desfasurarea unor activitati de agrement nautic. inchirierea se face conform O.U.G.nr.57/2019 si Hotararii Consiliului Local nr.117 din 26.04.2023. 3.Informatii privind documentatia de atribuire:Documentatia de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc sa participe la licitatie, va fi distribuita gratuit in format electronic (pe e-mail) sau contracost pe suport hartie la pret de 2 lei/ pagina. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22.05.2023, ora 16. 4.Date de contact de la care se poate obtine documentatia de atribuire:Directia Investitii Achizitii Publice, Serviciu Investitii Publice, str.General Magheru nr.25, e-mail serviciul.investitii@primariavl.ro. 5.Data limita de depunere a ofertelor: 30.05.2023, ora 10, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original. 6.Data, ora si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:30.05.2023, ora 14 la sediul Municipiului Ramnicu Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.14. 7.Solutionare litigiilor: Tribunalul Valcea, Scuarul Revolutiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-valcea@just.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
CII BISTRICEANU DUMITRU, lichidator judiciar al debitoarei GEOFLAV TRANS SRL, vinde la licitatie publica bunul mobil al debitoarei GEOFLAV TRANS SRL, reprezentand semiremorca O4 STAS, tip S300CX C1B, an. fab. 2014, serie sasiu YE6S300CXE0000809, sarcina autorizata 39.000 Kg, la pretul dev 66.400 lei, fara TVA. Prima licitatie va avea loc la data de 11.05.2023, ora 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din P. Neamt, str. Privighetorii, nr.10, bl.B8, sc.A, ap.24, jud. Neamt si in caz de neadjudecare se va repeta in aceleasi conditii si la aceeasi ora in data de 18.05.2023, 25.05.2023, 08.06.2023 si 15.06.2023. Cei interesati sunt rugati sa se adreseze lichidatorului judiciar in vederea vizionarii bunului achzitionarii regulamentului de vanzare si depunerii ofertei de cumparare. Oferta de cumparare se depune pana cel tarziu la ora 16:00, zilei premergatoare licitatiei. Relatii la tel. 0233.238555/0730611974.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
ANAF - Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale prin Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str. P-ta. Avram Iancu, nr. 19, vinde la licitatie publica, in data de 29.05.2023, ora 12.00, bunul imobil: - Teren intravilan 2.389 mp inscris in CF 101410 Certeze jud. Satu Mare - pret 49.700 lei. Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Serviciului Executari Silite Cazuri Speciale Regional Cluj-Napoca, str. P-ta. Avram Iancu, nr. 19, telefon 0264/705534 sau accesand pagina de internet www.anaf.ro - anunturi vanzarea prin licitatie a bunurilor sechestrate.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
ANAF - Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale prin Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale Regional Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str. P-ta. Avram Iancu, nr. 19, vinde la licitatie publica, in data de 29.05.2023, ora 12.00, bunul imobil: - Teren intravilan 2.389 mp inscris in CF 101410 Certeze jud. Satu Mare - pret 49.700 lei. Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Serviciului Executari Silite Cazuri Speciale Regional Cluj-Napoca, str. P-ta. Avram Iancu, nr. 19, telefon 0264/705534 sau accesand pagina de internet www.anaf.ro - anunturi vanzarea prin licitatie a bunurilor sechestrate.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
CONPET S.A. achizitioneaza bunuri/ servicii/ lucrari confom Normelor Procedurale Interne de Achizitii, Revizia 5. in perioada 26.04 - 03.05.2023 s-a postat pe site-ul Conpet, urmatoarea achizitie: - Proiectare, Furnizare si Montaj pentru "Rezervor colectare scurgeri echipat cu pompa de evacuare a lichidelor in Statia Automatizata Constanta Sud

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
ADUCEM la cunostinta generala ca, in data de 31.05.2023, orele 10 va avea loc in Bacau, str. Energiei 37/B/3 vanzarea la licitatie teren intravilan in suprafata de 687 mp, locuinta, Garaj P. situat in localitatea Oituz, nr. 192, jud. Bacau, proprietatea debitorilor Timiras Bogdan Vasile. Pret 281.347 lei. Telefon 0234.515.262

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
REGIONALA CF Craiova Sectia L4 Turnu Severin scoate la licitatie in data de 18.05.2023 mijloace fixe (tractoare). Licitatia va avea loc la sediul Sectiei L4 Tr. Severin, Mehedinti, Bdul Carol I nr. 21, telefon 0723 214618.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
B.E.J. Petre Cristian, cu sediul in Bucuresti, str. Vanatori, nr.5-7-9-11, ap. 03, Sector 5, anunta vanzarea la licitatie publica in data de 18.05.2023, ora 15:00, in dosarul 62/2014, ce va avea loc la sediul biroului, a terenului intravilan neimprejmuit in suprafata de 458 mp si cota indiviza de 1/6 din teren in suprafata de 598 mp, categora de folosinta drum acces, situat in 1 Decembrie - 077005, Judetul Ilfov. Pretul de pornire al licitatiei este de 97.000,00 LEI, reprezentand 100% din pretul la care a fost evaluat. Ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornire al licitatiei, iar dovada consemnarii, in original, impreuna cu oferta de cumparare scrisa, va fi depusa la executorul judecatoresc. Informatii la telefon: 031.409.55.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
ANUNT LICITATIE PUBLICA 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: - denumirea: Orasul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj, numar de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro. 2. Informatii generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat : - teren in suprafata de 132.932 mp, situat in extravilanul orasului Rovinari, in zona Albiei majore a Raului Jiu, in aval fata de Termocentrala Rovinari, judetul Gorj, inscris in cartea funciara nr. 37036 Rovinari, cu nr. cadastral 37036, apartinand domeniului privat al orasului Rovinari. Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 64/27.04.2023 si temeiul legal: O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: - se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: - cerere scrisa sau direct de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea si adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: - 50 lei achitati la casieria unitatii. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: - 18.05.2023, ora 16,00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: - 25.05.2023, ora 12,00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: - Oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: - un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: - 26.05.2023, ora 10,00, la sediul concedentului - sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: - Tribunalul Gorj, Targu - Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: - 03.05.2023. ANUNT LICITATIE PUBLICA 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: - denumirea: Orasul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj, numar de telefon: 0253/371011, fax: 0253/371004, adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro. 2. Informatii generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat : - teren in suprafata de 6.076 mp, situat in extravilanul orasului Rovinari, in zona Albiei majore a Raului Jiu, in aval fata de Termocentrala Rovinari, judetul Gorj, inscris in cartea funciara nr. 37037 Rovinari, cu nr. cadastral 37037, apartinand domeniului privat al orasului Rovinari.Concesionarea se face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 64/27.04.2023 si temeiul legal: O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: - se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: - cerere scrisa sau direct de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea si adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: - 50 lei achitati la casieria unitatii. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: - 18.05.2023, ora 16,00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: - 25.05.2023, ora 12,00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: - Oras Rovinari, strada Florilor, nr. 2, judetul Gorj. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: - un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: - 26.05.2023, ora 12,00, la sediul concedentului - sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: - Tribunalul Gorj, Targu - Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, telefon: 0253/218661, fax: 0253/212666, email: tr-gorj@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: - 03.05.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
TOP AGRAR R-D S.R.L..,-in faliment, in bankruptcy, en faillite, CUI 21487090,
prin lichidator judiciar CC INSOL S.P.R.L. organizeaza licitatii publice, cu strigare, in
data de 08.06.2023, ora 14.00, la sediul din Constanta, str. Cibinului nr. 8, in vederea
vanzarii bunurilor mobile proprietatea TOP AGRAR R-D S.R.L.: "Semanatoare
Vaderstad RD400, latime 4 m, an PIF 2007", la pretul de 7.460 euro exclusiv T.V.A.";
"Disc Galucho, latime 6 m, an PIF 2007", la pretul de 1.456 euro, exclusiv T.V.A..
Pretul de pornire a licitatiei este de 8.916 EUR, exclusiv T.V.A..
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi
conditii, in data de: 15.06.2023, 22.06.2023, 29.06.2023.
Pot participa la licitatie persoanele fizice si/sau juridice care formuleaza cerere
de participare la licitatie cu o zi inainte de data licitatiei, accepta regulamentul de
licitatie, achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia de 20% din pretul de
pornire si taxa de participare la licitatie.
Informatii suplimentare: telefon 0241/586.601 sau pe site www.ccinsol.ro.
Orice persoana care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitata sa
anunte, in scris, lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Constanta, str. Cibinului
nr. 8, pana la data si ora primei licitatii.
Relatii la telefon: 0241/586.601

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia, in calitate de lichidator judiciar, vinde prin licitatie publica cu strigare: - Ansamblu functional - Ferma de crestere si ingrasare a viteilor, situata in comuna Racsa, judetul Satu Mare, compus din: - teren in suprafata de 14.257 mp; - doua grajduri de crestere si ingrasare a viteilor; - cladiri si constructii anexe specifice activitatii de crestere si ingrasare a viteilor. Pretul de pornire al licitatiei este de: 319.762,50 lei. Licitatia va avea loc Miercuri 17.05.2023, ora 12.00, in Baia Mare, str. George Cosbuc, nr.28, ap.33, jud. Maramures. Participantii la licitatie vor achita pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, o garantie de 10% din pretul de pornire pentru bunurile licitate. Cei interesati pot solicita informatii la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George Cosbuc, nr.28/33. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0747- 246583

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia, in calitate de lichidator judiciar, vinde prin licitatie publica cu strigare: - Ansamblu functional - Ferma de crestere si ingrasare a viteilor, situata in comuna Racsa, judetul Satu Mare, compus din: - teren in suprafata de 14.257 mp; - doua grajduri de crestere si ingrasare a viteilor; - cladiri si constructii anexe specifice activitatii de crestere si ingrasare a viteilor. Pretul de pornire al licitatiei este de: 319.762,50 lei. Licitatia va avea loc Miercuri 17.05.2023, ora 12.00, in Baia Mare, str. George Cosbuc, nr.28, ap.33, jud. Maramures. Participantii la licitatie vor achita pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, o garantie de 10% din pretul de pornire pentru bunurile licitate. Cei interesati pot solicita informatii la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George Cosbuc, nr.28/33. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0747- 246583

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Lichidatorul judiciar A&A Consultants SPRL organizeaza licitatie publica la data de 12.05.2023, ora 15:00, in Mun. Bucuresti - sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam. 5, pentru vanzarea bunului imobil, teren intravilan in suprafata masurata de 2.255 mp, situat in loc. Ramnicu Valcea, pct. Filipi, Jud. Valcea, inscris in Cartea Funciara nr. 42898/Rm. Valcea, nr.cadastral 42898, proprietatea VARTEX GRUP SRL - in faliment. Amplasamentul nu dispune de utilitati, nu are deschidere la drum public si nu este imprejmuit. Accesul la proprietate se realizeaza pietonal, pe alte terenuri, din str. Uzinei. Valoarea de vanzare este de 9.018,35 Euro + TVA. Contravaloarea dosarului de prezentare este de 1.000 RON + TVA. Garantia de participare este de 10 % din valoarea de vanzare a bunului. Achizitionarea dosarului de prezentare si plata garantiei de participare reprezinta conditii obligatorii pentru participarea la licitatie. Documentele de participare la licitatie se depun cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei fixate pentru tinerea licitatiei. Vizionarea bunului se poate face pana in ziua anterioara depunerii documentelor de participare la licitatie. Daca la data de mai sus bunul imobil nu se adjudeca, se vor organiza noi sedinte de licitatie in datelea : 19.05.2023, 26.05.2023, 02.06.2023, 09.06.2023, 16.06.2023, la acelasi loc, ora si pret de pornire. Alte relatii privind vanzarea bunului se pot obtine la telefon (021) 317.53.47

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMaNA"- S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, cod fiscal RO 12397185, organizeaza « licitatia publica cu strigare », in vederea vanzarii a 6.260 terminale de videoloterie (VLT). Licitatia va avea loc pe data de 18.05.2023 ora 10:00, in prezenta ofertantilor sau imputernicitilor acestora, la sediul COMPANIEI NATIONALE "LOTERIA ROMaNA"- S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4. Informatii suplimentare se pot obtine site-ul www.loto.ro si la tel. 0372.137.390; 0372.137.347 sau nicu.stan@loto.ro; emil.funieru@loto.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 May 2023
Administratorul judiciar al Manex
Com SRL, J12/1837/2004,
C.I.F.16437339, notifica
deschiderea procedurii generale
a insolventei,prin Sent.Civ.
783/26.04.2023 a Tribunalului
Specializat Cluj,in dos. nr.
154/1285/2023. Termenele
sunt: -inregistrarea declaratiilor
de creanta-19.05.2023;
-publicarea tabelului preliminar
-31.05.2023; -inregistrare
contestatii: 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar in B.P.I.;
-solutionarea contestatiilor
-21.06.2023; -prima adunarea
a creditorilor va avea loc in data
de-05.06.2023 ora 12,la sediul
administratorului judiciar.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
28 May 2023
#boycotAustria