Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2022
ANUNT MEDIU. Retail Development Consulting S.R.L. pentru Dragan Valentin, Dragan Maria, Carp Radu si Carp Georgiana avand sediul in str. Intrarea Abnegatiei, nr.4, judet Ilfov, localitatea Domnesti , titular al planului/programului PUZ "Alipire loturi si Construire magazin Penny Market, Regim de inaltime parter,accesuri auto si pietonale,amenajari exterioare,imprejmuire, post trafo, totem, utilitati, organizare santier", Propusa a fi amplasata in judetul Tulcea, municipiul/ orasul/ comuna Isaccea , str. Avram Iancu nr 1-5, Saunului 4-6, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Tulcea, Tulcea, Str. 14 Noiembrie nr. 5. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Tulcea, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ROMCOLOR 2000 SA SC ROMCOLOR 2000 SA (denumirea titularului), titular al proiectului "Construire centrala fotovoltaica 3Mw Romcolor" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire centrala fotovoltaica 3Mw Romcolor", propus a fi amplasat in Copaceni Tarla 148, parcela 467/3, nr. Cadastral 611, Judet Ilfov (adresa amplasamentului). Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Vineri intre orele 900 - 1200 , precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2022
ANUNT PUBLIC nr. 1. S.C EWE SIMINOC S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA (PARC EOLIAN SIMINOC) COMPUSA DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI ACCES, PLATFORME MONTAJ/ INTRETINERE, STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE (PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI (LES), PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA LA STATIA ELECTRICA DE TRANSFORMARE (PROPRIE) SI LES 110KV, ORAS MURFATLAR, JUDETUL CONSTANTA", extravilan oras Murfatlar, sat Siminoc, judetul Constanta, parcelele A5/2/1, A/5/2/2, A5/15, A59/6/2, A59/2/2, A59/ 57/1, A59/57/2, A59/58, A59/39, A48/26, anunta publicul interesat ca s-a depus la A.P.M documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M Constanta, str. Unirii nr. 23, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 08-16, si vineri intre orele 08-14 in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2022
PATA ENERGY S.R.L aduce la cunostinta publicului propunerile preliminare pentru Planului Urbanistic Zonal aferent investitiei "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN" si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Amplasament: com. Schitu Duca, loc. Slobozia, judetul lasi, CF. nr. 63253, CF. nr. 63255, CF. nr. 63257, respectiv CF. nr. 63265. Initiere: SC PATA ENERGY SRL. Elaborator: SC ARHIGEST SRL. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa elaboratorului: str. Anton Pann nr. 1, ap.5, Timisoara, tel: 0727444378, program de lucru L-V: 9:00- 17:30, respectiv la sediul Primariei Schitu Duca in timpul programului de lucru cu publicul, timp de 25 zile; Observatile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor viitoare de elaborare si pot fi transmise la adresa elaboratorului: str. Anton Pann nr. 1 ap.5, Timisoara, jud. Timis; tel: 0727444378; e-mail: office@arhigest.ro, la sediul Primariei Schitu Duca, tel: 0232324306; e-mail: registratura@comunaschituduca.ro. Raspunsul la observatiile transmise se va realiza in scris, va fi inclus in raportul de informare si consultare public, respectiv va fi postat la Sediul Primariei (avizier), pe internet: http://www.comunaschituduca.ro, sau conform deciziei structurii investite cu responsabilitatea privind consultarea publicului pentru planurile de urbanism si amenajare a teritoriului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2022
S.C. PROD SUIN S.R.L titular al proiectului "ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA MASURILOR DE BIOSECURITATE IN FERMA DE PORCI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA MASURILOR DE BIOSECURITATE IN FERMA DE PORCI propus a fi amplasat in Comuna Iecea Mare, CF 400765, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
SC TIMCO SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare corpuri de cladire existente - corpurile C10, C9, C7, C6, C5" propus a fi amplsat in Timisoara, str. Mangalia, nr.59-61, CF 408862, nr.top408862, jud. Timis, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud. Timis si la adresa SC Timco S.A., Timisoara, Calea Circumvalatiunii nr.8-10, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
SC LONE FACTORY SRL titular al proiectului "Modificari interioare, reconfigurare fatade, recompartimentare si schimbare de destinatie din spatiu pentru sanatate (Spital general) in bloc de locuinte colective, amenajare incinta: parcaje si accese (pietonale si carosabile)-conform PUD aprobat prin HCL nr. 219/2007", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modificari interioare, reconfigurare fatade, recompartimentare si schimbare de destinatie din spatiu pentru sanatate (Spital general) in bloc de locuinte colective, amenajare incinta: parcaje si accese (pietonale si carosabile)-conform PUD aprobat prin HCL nr. 219/2007"propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 28, identificat prin CF 431370, CAD 431370, 431370-C1, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-1 8A, in zilele de luni - joi, intre orele 899 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis. "

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
Bilro Sunny S.R.L., titular al proiectului "Centrala electrica fotovoltaica 25 MW Mihailesti compusa din panouri fotovoltaice; bransament electric, anexe, imprejmuire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de cätre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii adecvate, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si de emitere a actului de reglementare dupa completarea documentatiei pentru proiectul "Centrala electrica fotovoltaica 25 MW Mihailesti compusa din panouri fotovoltaice; bransament electric, anexe, imprejmuire", propus a se realiza in jud. Giurgiu, oras Mihailesti, NC 39350, 39337, 39336. Proiectul deciziei de incadrare motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele si vineri, intre orele 9.00-12.00, precum la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
DREAM AQUARIUM SRL, titular al activitatilor "Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza" cod CAEN 2013, "desfasurate in Ilfov, Buftea, Str. Rasaritului nr. 90, informeaza t ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM ILFOV, Sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, 0214306677,office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. PRAVILA ANCA LOREDANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CASE DE VACANTA SI IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in JUD. DAMBOVITA, COM. RUNCU, SAT SILISTEA, STR. PRINCIPALA, NR. 156, NR. C.F. 72795. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita din Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei, nr.1, jud. Dambovita in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-16:00 si vineri intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
Aceasta informare este efectuata de: Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, telefon 0241.611.540, prin proiectantul general S.C. SYNERGETICS CORPORATIONS S.A., cu sediul in Str. Putul lui Zamfir, nr. 22-24, et. 3, ap. 4a, Sector 1, Bucuresti, respectiv prin proiectantul de specialitate S.C. ECOPROJECT Consulting S.R.L., Strada Aprodu Purice nr. 7B, Bacau, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul Plan Urbanistic Zonal Port Constanta - Zona Midia, localizat in Oras Navodari, judetul Constanta. Aceasta investite este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta urmatoarele ape uzate, ce se vor evacua in acvatoriu dupa ce au fost epurate prin statii de epurare containerizate, modulare, monobloc. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa proiectantului: Alexandra Fetter, pentru SYNERGETICS CORPORATION S.A., 0786.346.313, dupa data de 30.11.2022.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Nov 2022
Anunt aviz CONSULTATIV

PRIMARIA COMUNEI CERNICA prin Apostol Gelu, titular al P.U.Z. - "Infiintare zona industriala CERNICA", in comuna Cernica, satul Tanganu, judet Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 28.11.2022.

Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
Declar pierduta rezolutia care autorizeaza infiintarea societatii al firmei Arts & Crafts Utopia SRL, CUI- RO31590467, J40/5739/2013. Declar nul acest document.

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
SC ELCATA MHC SRL, a solicitat la Administratia Bazinala de Apa Olt-SGA SIBIU, Avizul de gospodarire a apelor, pentru desfasurarea activitatii de AMPLASARE MODULE PREFABRICATE CU FUNCTIUNE DE UNITATI DE CAZARE SCURTA DURATA SI PUNCT GASTRONOMIC, ANEXE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCARE SI LAC IN SCOP PEISAGISTIC - COMUNA PORUMBACU DE JOS, NR. CAD. 100766, A1522/22, A1522/23, A1522/24, A1523/13, A1523/14, A1523/15, A1523/16, JUD. SIBIU". Persoanele care doresc sa obtina informatii cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus mentionata sau pe domnul RADU MANOLACHE la telefonul 0722285549 incepand cu data de 05.11.2022.

ANUNT PUBLIC APM TIMIS. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
" PRO SAMAC CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicittarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Extindere canalizare si racorduri canal - prin subtraversare", propus a fi amplasat in localitatea Mosnita Noua, CF nr. 417385, CF nr. 417384, CF nr. 408720, CF nr. 416986, CF nr. 417821, judetul Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, judet Timis si la sediul titularului, Timisoara, Bd. M. Eminescu, nr.24, ap. 3, judet Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis."

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
Primaria Municipiului Cluj-Napoca, avand sediul in Calea Motilor 3, Cluj- Napoca, Judetul Cluj, titular al Planului "Regenerare urbana a zonei verzi EXPO-TRANSILVANIA: Amenajare si extindere parc "Aurel Vlaicu", amenajare strazi adiacente dupa conceptul "walkable and smart-city" si construire parking, Municipiul Cluj-Napoca" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM CLUJ din Calea Dorobantilor 99, Cluj- Napoca, cod postal 400394, de luni pana joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Cluj, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
Consultare publica asupra propunerilor preliminare pentru PUZ-ul initiat de S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L.

S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L. lanseaza in dezbatere publica propunerile preliminare pentru elaborarea documentatiei de urbanism PUZ - "MODIFICARE ȘI EXTINDERE PUZ - AMENAJARE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER", extravilan comunele Dobromir, Baneasa, judetul Constanta. Aria de influenta a PUZ-ului se extinde si pe teritoriul comunei Ion Corvin.
Initiatorul PUZ-ului este S.C. UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 91-97, Tronson 4, bl. F1, et. 1, ap. 33. Proiectantul PUZ-ului este S.C. ASCO CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Tei, nr. 80.
Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primariei Dobromir, str. Baneasa, nr. 29, comuna Dobromir, judetul Constanta, la sediul Primariei Baneasa, str. Trandafirilor, nr. 101, comuna Baneasa, jud. Constanta si la sediul Primariei Ion Corvin, str. Sfantul Andrei, nr. 50, comuna Ion Corvin, jud. Constanta, in perioada 28.11.2022 - 22.12.2022. Publicul este invitat sa participe la dezbaterea publica privind propunerile preliminare ale Planului urbanistic zonal, dezbatere ce va avea loc in data de 22.12.2022, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Dobromir, str. Baneasa, nr. 28, comuna Dobromir, judetul Constanta. Raspunsul la observatiile si sugestiile transmise, precum si rezultatele informarii si consultarii vor fi puse la dispozitia publicului prin afisare la sediul Primariei Comunei Dobromir, sediul Primariei Comunei Baneasa si sediul Primariei Comunei Ion Corvin, conform dispozitiilor legale. Procedura de informare si consultare a publicului pentru terenurile situate pe teritoriul comunei Dobromir se face in colaborare cu Consilul Judetean Constanta.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
SC HIDROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD S.R.L.anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu privind activitatea de producere a energiei electrice ce se desfasoara in sat RaU VADULUI, comuna CaINENI, jud. Valcea.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Valcea, Ramnicu Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea, zilnic intre orele 9-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea pana la data de 09.12.2022 (15 zile de la data aparitie ianuntului in presa).

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
ANUNT PUBLIC COMUNA BOITA titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Boita judetul Sibiu, organizat in U.P. II Meghis", anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Sibiu in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Strada Hipodromului, nr 2 A, cod 550360, Sibiu, judetul Sibiu, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Sibiu, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC RODLAGERO SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMPLASARE STATIE MOBILA BETOANE, propus a se amplasa in oras Macin, str. Pescariei nr.37 jud. Tulcea identificat prin Tarla 23, Parcela Cc 548 N.C. 1258. Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
29 Nov 2022