Publicare anunturi Jurnalul National, ziar national, 177.775 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt procedura de autorizare ANPM - Ziarul anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Sep 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Damian Petru- Danut Damian Petru-Danut, titular al proiectului "Extindere cu 9 metri a halei de depozitare (C1), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI /EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA -de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrulprocedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere cu 9 metri a halei de depozitare (C1), prropus a fi amplasat in comuna Cernica, sat Tanganu, tarla 27, parcela 255/I/14-15, NC 56742, fost 55109, judetul Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia MediuluiIlfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de Luni- Vineri intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov- Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ZIARUL ANUNT DE MEDIU ANPM

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 28 Sep 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare PRODACT METAL COLOR S.R.L. PRODACT METAL COLOR S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE 2 HALE MICROPRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, pentru proiectul CONSTRUIRE 2 HALE MICROPRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in TARLA 3, PARCELA 66/6, LOT 1, CALDARARU, CERNICA, JUDET ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de in zilele de luni pana vineri, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13 si vineri intre 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti.

ANUNT PUBLIC TIMIS - AGENTIA NATIONALA PROTECTIA MEDIULUI- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SMADU ADRIAN si SMADU CONSTANTINA, titular al proiectelor: - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 774 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413313; nr. top/cad 413313; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 773 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413316; nr. top/ cad 413316; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 776 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413315; nr. top/cad 413315; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 777 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413323; nr. top/cad 413323; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 778 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413322; nr. top/ cad 413322; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 779 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413321; nr. top/ cad 413321; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 780 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413324; nr. top/ cad 413324; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 781 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413314; nr. top/ cad 413314; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 775 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 414123; nr. top/ cad 414123. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 774 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413313; nr. top/cad 413313; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 773 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413316; nr. top/ cad 413316; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 776 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413315; nr. top/ cad 413315; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 777 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413323; nr. top/cad 413323; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 778 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413322; nr. top/ cad 413322; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 779 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413321; nr. top/ cad 413321; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/ 18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 780 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413324; nr. top/cad 413324; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 781 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 413314; nr. top/cad 413314; - "Construire imobil de locuinte colective in regim de P + 2E, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 20/18.08.2016, parcaje si acord administrator drum pentru bransare la utilitati publice" (Certificat de urbanism nr. 775 din 25.06.2020) propus a fi realizat in comuna Dumbravita, pe terenul identificat prin Extrasul CF nr. 414123; nr. top/cad 414123; Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis."

anunt de public de mediu- ANPM- autorizare in Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
SC ROCAST SRL cu sediul in Ilfov, sos. Odaii nr. 62-68, anunta public ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiilor de mediu pentru urmatoarele activitati: 1.Tratarea si acoperirea metalelor cu capacitatea cuvelor.

Anunt public Protectia Mediului - Ziarul Anunt de Mediu Maramures

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
Sc Parplast SA cu sediul in Sighetu Marmatiei, strada zimbrului, nr 92, Maramures, solicita autorizatie de mediu, pentru activitatea de Tratare a Deseurilor din Plastic, desfasurata in localitatea Sighetu Marmatiei. Eventualele contestatii se trimit la APM Maramures, Baia Mare, Str Iza, nr. 1A.

Brasov Anun Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
BRASOV. ANUNȚ PUBLIC Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SILNEF S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINȚARE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE EXISTENTE C1, C2, C3, C7, C8, C9, C10, C11, C12, situat in cadrul Platformei Combinatului Chimic, identificat prin CF 104063, Făgăraș, Județul Brașov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, orele 8:00- 16:30 și vineri intre orele 8:00- 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov.

Tulcea Anunt Public Conformitate Prevederileoug

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
TULCEA. ANUNT PUBLIC: In conformitate cu:prevederileOUG.nr.195/2005 privind protectia mediului/cu modificarile si completarile ulterioaresi a:Legii.nr.544/2001 privind accesul la informatie, societatea: Lukoil Romania SRL, sediu: Municipiul Bucuresti-Sector.1, Str.Siriului, nr.20, Corp. A, telefon/ fax:+40212272106, +40212328264, activitatea:Statie distributie carburanti, amplasare obiectiv: Loc. Macin- Oras Macin, Strada. 1.Decembrie, nr.140, Jud.Tulcea, scopul activitatii:comert, prezentarea activitatii: 4730- Comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate; INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu: Apa:separator de produse petroliere; Aer:instalatie recuperare a vaporilor COV; Sol: platforme betonate; Gestiunea deseurilor:pubele colectare selectiva a desurilor, ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea innoirii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus, observatiile publicului se primesc la: sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Tulcea,str. 14 Noiembrie, nr. 5, telefon: 0240/510622, fax:0240/510621, de luni pana vineri, intre orele: 08.00-16.00

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-785.Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 105985-Ortisoara, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis și la punctul de lucru al titularului din localitatea Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis.

anunt public de mediu ZIARUL ANUNT DE MEDIU - ANPM

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
S.C. Trans Expedition Feroviar SRL, avand sediul in Str. Fabrica de Glucoza Nr. 11A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, titular al Puz Drumul Nisipoasa 186, Bucuresti, Sector 1 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru protectia mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 ( in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 si 12.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M., in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC CLUJ- PROTECTIA MEDIULUI ZIARUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2021
GORDAN DOREL IOAN in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conf. HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ pentru INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, CONF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 71/24.12.2020 in com. Poieni, sat Bologa (identificat prin CF nr. 53483 Poieni), jud. Cluj. Prima versiune a PUZ poate fi consultata la sediul Gordan Dorel Ioan din com. Poieni, sat Bologa nr. 125, jud. Cluj, in zilele de luni- vineri intre orele 9-14, din data 29.09.2021. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana la data de 17.10.2021 la APM Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel: 0264-410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ENGIE ROMANIA - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, titular al proiectului "Extindere conducta si bransament PRM", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in comuna Vinatori, satul Vinatori, strada Romana, nr. 18, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.09.2021.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.996-Carei", amplasat in:Carei (x=687852.17;y=310430.58), CF.nr.102800, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in:Bucuresti-sector.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare.

Romania Petroleum Products Anunta Intentia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
Mol Romania Petroleum Products S.R.L., anunta intentia de innoire a autorizatiei de mediu pentru activitatea Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate cu co CAEN:4730, desfasurata la punctele de lucru din Comuna Giarmata, Autostrada A1, tronson Timisoara-Lugoj (km 44+500-km 54+500), lot 3, km 47+650, partea dreapta si Autostrada A1, tronson Timisoara-Lugoj (km 44+500-km 54+500), lot 3, km 47+650,partea stanga, judet Timis

Transilvania Towers Development Avand Sediul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Util Avand Sediul Municipiul Timisoara

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021

S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Conformitate Privind Protectia Mediului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 1798/2007 P.F. Maris Ioan, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu , obiectivul PASTRAVARIE Negreni. Eventuale sugestii si reclamatii se vor depune la A.P.M. Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 99, in zilele de luni - joi intre orele 09 - 14 si vineri intre orele 09 - 13.

Neamt George Asociatii Calitate Titular

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
Neamt George si asociatii in calitate de titular, anunta publicul interest asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG nr.1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME (S/D+P+E/M), in judetul Cluj, localitatea Gheorgheni, FN, comuna Feleacu. Prima versiune a planului, poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul SC HELLART SRL situat in Cluj-Napoca, str. Vidraru, 13-15, ap 15, din data de 15.04.2021 intre orele 8-14. Publicul interest poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana in data de 05.05.2021, la APM Cluj, str. Dorobantilor, nr 99, bl 9B, cod 400609, fax 0264.410.716, e-mail office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-14.00.

Anunt de mediu Protectia Mediului in ziar de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
S.C. Trans Expedition Feroviar SRL, avand sediul in Str. Fabrica de Glucoza Nr. 11A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, titular al Puz Drumul Nisipoasa 186, Bucuresti, Sector 1 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru protectia mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 ( in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 si 12.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M., in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

anunt public de mediu, autorizare- PROTECTIA MEDIULUI - Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Titularii DUMITRESCU TANTI-VIRGINICA si CIOROBEA ADRIAN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Hypermarket Kaufland P+1E si constructii anexe interioare si exterioare (container bufet "imbiss" si cort, containere reciclare ambalaje, spatii tehnice, post trafo, bazin psi, padocuri carucioare, statii incarcare vehicule electrice), amenajari exterioare incinta (platforme parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, rampa andocare), amenajare accese rutiere si pietonale si racorduri la drumurile publice, instalatii interioare si retele/lucrari tehnico-edilitare, amenajare imprejmuire teren, amplasare panouri publicitare si totem publicitar, organizare de santier propus a fi amplasat in Bucuresti, Strada Fabrica de Flucoza, nr. 6-8, sector 2, Bucuresti NR. CADASTRAL 238401 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bucuresti din municipiul Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

anunt de mediu procedura autorizare Agentia Nationala Protectia Mediului - Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Sep 2021
S.C. MIT SPALATORIE SRL, cu sediul in str. Intr. Valea Culii, nr. 2F, Berceni, Ilfov, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. nr. 43089088 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana, cod CAEN 9601, desfasurata in str. Luica, nr. 166, sector 4, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 ( Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 9.00- 12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Jurnalul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Jurnalul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Jurnalul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Jurnalul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Jurnalul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Jurnalul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Jurnalul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Jurnalul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Jurnalul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Jurnalul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Jurnalul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Jurnalul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Jurnalul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Jurnalul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Jurnalul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Jurnalul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Jurnalul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Jurnalul National.

Anunturile pentru ziarul Jurnalul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Jurnalul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Jurnalul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Jurnalul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Jurnalul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Jurnalul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Jurnalul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0723.613.896.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Jurnalul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0723.613.896 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Jurnalul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Jurnalul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Jurnalul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Jurnalul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Jurnalul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Jurnalul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Jurnalul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Jurnalul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Jurnalul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Jurnalul National si aparitia in ziarul Jurnalul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Jurnalul National acesta va aparea in ziarul Jurnalul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Jurnalul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Jurnalul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Jurnalul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Jurnalul National CITATII

Anunturi Jurnalul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Jurnalul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Jurnalul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Jurnalul National PIERDERI

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Jurnalul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Jurnalul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Jurnalul National?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Jurnalul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Jurnalul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Jurnalul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.